Τελευταίο Τεύχος

 

 

Ανακύκλωση γυάλινων μπουκαλιών

 


''Ποιος είπε ότι όταν ραγίσει το γυαλί δεν ξανακολλά; Η ανακύκλωση των γυάλινων µπουκαλιών µπορεί να έχει σηµαντικότατα οφέλη όχι µόνο για το περιβάλλον αλλά και για τις επιχειρήσεις''

 του Μπάμπη Σιαφλά


Tο τελευταίο διάστηµα ακούµε όλο και περισσότερο για πράσινη ανάπτυξη και οικολογικό προσανατολισµό των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στον κλάδo των αλκοολούχων ποτών, το πρώτο πράγµα που µας έρχεται στον νου όταν µιλάµε για προστασία του περιβάλλοντος, είναι η ανακύκλωση των συσκευασιών, δηλαδή το χαρτόνι, το χαρτί, το πλαστικό, το αλουµίνιο και φυσικά  το γυαλί των µπουκαλιών.

Στη στήλη αυτή θα αναφερθούµε στους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να ανακυκλώσουµε το γυαλί των µπουκαλιών, µετά την κατανάλωση αλκοολούχων ή µη ποτών και ποια είναι τα οφέλη από τις διαδικασίες αυτές.


Επιλογές

Υπάρχουν δύο τρόποι ανακύκλωσης των µπουκαλιών:

• 
η επαναχρησιµοποίηση τους και

• 
η µετατροπή τους πάλι σε πρώτη ύλη

Η πρώτη περίπτωση είναι η πιο απλή διότι τα µπουκάλια συγκεντρώνονται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους όπου πλένονται σε υψηλές θερµοκρασίες και αποστειρώνονται.  Μετά επαναχρησιµοποιούνται για να συσκευάσουν νέες παραγωγές ποτών. Ο τρόπος αυτός ανακύκλωσης συνήθως επιλέγεται από τις παραγωγικές εταιρείες ώστε να συσκευάσουν το ίδιο προϊόν για το οποίο χρησιµοποιήθηκαν και στις προηγούµενες χρήσεις τους. Καταλαβαίνουµε ότι είναι αντιεµπορικό και αντιδεοντολογικό να χρησιµοποιηθεί η ίδια συσκευασία για δύο ή περισσότερα διαφορετικά και πολλές φορές ανταγωνιστικά προϊόντα. Η µέθοδος  αυτή δεν συναντάται στις µέρες µας πολύ συχνά.


Σε αντίθεση µε την παραπάνω µέθοδο, η δεύτερη περίπτωση ανακύκλωσης µπουκαλιών είναι η πιο συχνή. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

• 
Συγκέντρωση των µπουκαλιών σε ειδικό χώρο –µονάδα ανακύκλωσης

• 
∆ιαχωρισµός των µπουκαλιών ανά χρώµα

• 
Θρυµµατισµός  των µπουκαλιών

• 
Καθαρισµός τους από άλλα στοιχεία όπως χαρτί και πλαστικό

• 
Μεταφορά των θραυσµάτων σε ειδικούς κλιβάνους τήξης (5-6 χιλ. βαθµοί Κελσίου), όπου µετατρέπονται σε υαλόµαζα

• 
Τέλος, η υαλόµαζα µπαίνει σε ειδικές µηχανές και καλούπια µε σκοπό να πάρει τη µορφή ενός νέου µπουκαλιού.


Τα οφέλη

Η ανακύκλωση των γυάλινων µπουκαλιών έχει σηµαντικότατα οφέλη για το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις, όπως:

• 
µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και των ρύπων του αέρα κατά 20%

• 
εξοικονόµηση α' υλών και ενέργειας κατά 95%

• 
περιορισµός δαπανών και αύξηση εσόδων (οικονοµίες κλίµακας)

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε ότι πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιτυχηµένη ανακύκλωση των γυάλινων µπουκαλιών, παίζουν οι διαδικασίες συγκέντρωσής τους. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουµε ότι η προσωπική οργάνωση των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων µέσω των Reverse Logistics, είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί η ολοκληρωµένη και σωστή ανακύκλωση των  γυάλινων µπουκαλιών.


Κίνητρα

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε διαρκή ενηµέρωση πολιτών και επιχειρήσεων αλλά και µε χορήγηση κινήτρων ώστε να γίνει µόνιµη διαδικασία στην καθηµερινότητά τους.

Τέλος οι υποδοµές (τοποθέτηση κάδων, µονάδες ανακύκλωσης κτλ), για τη µέγιστη συγκέντρωση των προς ανακύκλωση γυάλινων µπουκαλιών, είναι ο συνδετικός  κρίκος µεταξύ της οικολογικής συνείδησης πολιτών-επιχειρήσεων µε τα σηµαντικότατα οφέλη της ανακύκλωσης που αναφέραµε παραπάνω.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο µονάδες ολοκληρωµένης ανακύκλωσης γυάλινων µπουκαλιών (µια στην Αττική και µια στη Λάρισα). Μήπως είναι καιρός να δηµιουργηθούν και άλλες; Φως στο τούνελ όµως αποτελεί η ανταποδοτική ανακύκλωσ, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 µε στόχο την ανακύκλωση προσφέροντας ανταποδοτικό κίνητρο στους καταναλωτές. Μέτοχοι είναι οι ∆ήµοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατραίων, και Ηρακλείου καθώς και διάφορες εταιρείες. Το 2009 τοποθετήθηκαν συνολικά 82 κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης και συνελέγησαν 60.000 τόνοι αποβλήτων συσκευασίας.


Go to top